Zamoyszczacy znów debatowali

W środę, 26 kwietnia, odbyła się 5. kolejka Warszawskiej Ligi Debatanckiej. Drużyny III grupy, w tym drużyna Zamoyskiego Klubu Debat, spotkały się w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ulicy Wiśniowej. Dla Zamoyszczaków ten dzień był dniem sukcesu. Przy jednogłośnej opinii sędziów pokonali przedstawicieli Hoffmanowej w debacie, której tezą było zdanie: „Kino jest najwyższą ze sztuk”. Jako opozycja Zamoyszczacy podważali wyższość wartości oraz środków artystycznych kina. Pokazywali szkodliwy wpływ komercjalizacji kina na dzieła filmowe oraz kina masowego na inne dziedziny sztuki np. literaturę. Nasi uczniowie bronili również sztuki przed spojrzeniem utylitarystycznym i negowali sprzedawalność, jako kryterium wartościowania sztuki. Jest to kolejny sukces osiągnięty pod opieką Magdaleny Modzelewskiej, trenerki naszych debatantów. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego reprezentowali: Andrea Nowicka, Tomasz Szuster, Michał Reczek  i Kacper Żakowicz.
 
Na zdjęciu mikrofon.
Tags