Zjednoczeni w różnorodności

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z wizyty naszych uczniów w Parlamencie Europejskim, która odbyła się w marcu bieżącego roku.

Zjednoczeni w różnorodności

United in diversity

Tags