Kursy w Cambridge

„Zmiany na rynku edukacyjnym skłoniły nas do analizy sytuacji naszej szkoły. Jesteśmy szkołą dobrą, z wielką tradycją, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy dopasować się do zmieniających się warunków życia społecznego.”- to fragment opisu projektu z konkursu na ponadnarodową mobilność kadry edukacji szkolnej pod tytułem „Trzy razy Europa – po angielsku, niemiecku i francusku – porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych w Europie w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych”, który realizuje Liceum Zamoyskiego od roku 2017. W ramach tego projektu grupa 16 nauczycieli wzięła udział w zagranicznych kursach językowych i metodycznych. Na kursach językowych w Cambridge oprócz p. dyrektor Edyty Ołdakowskiej-Dębek (wspomnienia poniżej) byli jeszcze p. Renata Rasztawicka i p. Robert Nowicki. W tym samym czasie w kursie Educational Technology Today uczestniczyła p. Hanna Stachera. Nauczyciele zdobyli i udoskonalili umiejętności językowe, metodyczne i przedmiotowe. Wyjazdy były okazją do poznania wielu nauczycieli z innych szkół w tym nie tylko europejskich, wymiany doświadczeń w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także okazją do zapoznania się z kulturą, tradycją i zabytkami okolic Cambridge i Londynu. Kursy językowe i przedmiotowe były prowadzone na bardzo wysokim poziomie metodycznym i merytorycznym. Aktywizujące metody nauczania zaprezentowane podczas warsztatów i wykładów znakomicie nadają się do wprowadzenia na różnych przedmiotach, gdyż mają charakter uniwersalny. (Renata Rasztawicka)

 

Tags