Młodzieżowa wymiana międzynarodowa

W ramach projektu Erasmus+KA2: Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego, nasi goście wraz młodzieżą polską i opiekunami podczas pobytu w Zamoyskim zaprezentowali swoje szkoły z Austrii, Finlandii, Hiszpanii i Szwecji. Zajęli się także opracowaniem  map migracyjnych. Uczestniczyli w lekcji  języka angielskiego prowadzonej  przez panią Zitę z Finlandii w oraz zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych przez pana Mario z Hiszpanii. Dla zaproszonych  nauczycieli pani Katarzyna Sochacka poprowadziła bardzo ciekawe szkolenie: „How to engage  students and make lesson interesting?”  Po zajęciach w szkole wszyscy uczestnicy projektu zwiedzali  Warszawę. Obejrzeli wystawy w Centrum Nauki Kopernik oraz w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Uczestniczyli także w dwudniowym wyjeździe studyjnym do Krakowa i do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. (Beata Iwańska-Szurmak)

Tags