Podsumowanie projektu Erasmus

Zakończyliśmy trwający 36 miesięcy projekt w ramach programu Erasmus+ KA2: „How can I impvove my educative system and help others access it?”
Uczniowie naszej szkoły mieli dzięki niemu okazję poznać funkcjonowanie szkół partnerskich (STM) z Europy (Szwecji, Austrii, Finlandii) oraz zamorskiego terytorium Hiszpanii (Melilli). Podczas uczestnictwa w lekcjach  zarówno uczniowie, jak i towarzyszący im nauczyciele zapoznawali się z obowiązującymi w tych placówkach zasadami, a po zajęciach uczestniczyli w życiu codziennym goszczących rodzin oraz zwiedzali najciekawsze miejsca. Podczas każdego wyjazdu realizowane były założenia programowe, nad przygotowaniem których uczniowie pracowali w swoich szkołach pod kierunkiem koordynatorów.
Dwie uczennice przebywały na LTM, czyli przez ponad dwa miesiące mieszkały u rodzin zastępczych (goszczących) w Melilli (Hiszpania) i Vantaa (Finlandia), a ich partnerki z wymiany spędziły ten czas w Warszawie uczęszczając do naszej szkoły. Było to bardzo ciekawe doświadczenie nie tylko dla tych uczennic, ale także dla całej społeczności szkolnej również dlatego, że żadna z goszczących u nas uczennic nie władała nawet w minimalnym stopniu naszym pięknym acz trudnym językiem ojczystym. Językiem projektu był język angielski.

Tags