5878 zł 7 gr na pomoc dla Ukrainy!

Informujemy, że w czasie dzisiejszej zbiórki pieniężnej „Pomoc dla Ukrainy” zebraliśmy 5878 zł 7 gr. Cała kwota została już wpłacona na konto Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i pomoże zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby mieszkańców z regionów objętych wojną.
Dziękujemy Wszystkim za okazane wsparcie i solidarność!

Tags