Spotkanie Zamoyszczaków z Powstańcem

3 października gościł w naszej szkole p. Janusz Komorowski – porucznik, harcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego, a także członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Gość opowiedział uczestnikom o swojej działalności w konspiracji i walce w powstaniu warszawskim. Mówił też o wartościach, jakie szkoła polska przekazywała młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, co zaowocowało taką właśnie postawą pokolenia Kolumbów w okresie okupacji niemieckiej. Uczniowie nagrodzili pana Komorowskiego owacją na stojąco, czym wyrazili szacunek dla patriotycznej postawy Jego, jak i wszystkich uczestników konspiracji oraz powstania warszawskiego.