Ekologicznie w Zamoyskim

3 listopada na długiej przerwie na szkolnych korytarzach odbyła się kampania reklamowa „Ekocyrkularni”. W czasie przemarszu grupy uczniów z transparentem odczytane zostały postulaty ekologiczne i rozdane ulotki informacyjne.  Akcji towarzyszą: ankieta o byciu „Eco”, udostępniona dla uczniów w Librusie oraz prezentacja „Ekocyrkularni” popularyzująca wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym, wyświetlana przez kilka dni na ekranie na parterze. Materiały opracowała młodzież na podstawie informacji przesłanych  przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  w Warszawie.

Tags