Mи з вами!

Zakończyliśmy zbiórkę celową dla żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu.

Dzięki zaangażowaniu Prezydium Samorządu Uczniowskiego, udało nam się zachęcić klasy do zakupu specjalistycznych środków medycznych: gaz wypełniających, pęset, nożyczek ratowniczych, staz, opatrunków jałowych, opatrunków wentylowych BCS.

Zbieraliśmy również leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, środki odkażające oraz maści na gojenie ran. Chcieliśmy w ten sposób okazać nasze wsparcie ukraińskim żołnierzom.

Po zebrane środki medyczne przyjechała pani Joanna Czarnocka, która wraz z Sikorkami na Ukrainie niestrudzenie wspiera żołnierzy oraz ukraińską ludność cywilną. Dziękujemy za wskazanie najpilniejszych potrzeb oraz czynienie dobra z wielką pasją i wielkim poświęceniem.

Za Pani pośrednictwem chcemy przekazać walczącym żołnierzom:

Дякуємо за вашу мужність! Cлава України!

https://www.facebook.com/sikorkinaukrainie/

Na zdjęciu grupka uczniów trzyma białoruska flagę.