Konkurs „Fizyka a ekologia”

Zapraszamy do udziału w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fizyka a ekologia”.

Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, a wśród jego głównych celów znajdują się: rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania zastosowaniem metod fizycznych w badaniach środowiska przyrodniczego i antropopresji, upowszechnienie wiedzy o potrzebie ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu, a także kształtowanie umiejętności badawczych oraz interpretacji wyników badań.

Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, od pierwszej edycji współtworzony przez Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Pozostałymi współorganizatorami bieżącej edycji są: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej. Wierzymy, że udział w konkursie nie tylko pozwoli młodym ludziom na rozwinięcie ich pasji i umiejętności badawczych, ale także uwrażliwi ich na potrzeby otaczającego ich świata, kształtując w nich etyczne postawy i świadomość ekologiczną.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 1 lutego 2023 r. W tegorocznej edycji prace konkursowe będą miały formę prezentacji multimedialnej.

Na laureatów i autorów prac wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału Konkursu. Otrzymają oni również dodatkowo 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek studiów Fizyka techniczna – profil praktyczny, prowadzony przez Politechnikę Śląską.

W załączniku poniżej znajduje się ulotka informacyjna dotycząca konkursu, natomiast ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej https://www.polsl.pl/rif/konkursfae/

konkurs FaE

Tags