Weź udział w projekcie „Fake off”

Fundacja Optimum Pareto na zlecenie i dzięki finansowaniu m.st. Warszawy realizuje projekt „Fake off – rozwój kompetencji krytycznego korzystania z informacji i przeciwdziałania dezinformacji w sieci”. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic warszawskich szkół ponadpodstawowych. Ma on na celu kształcenie wśród młodych ludzi kompetencji krytycznego myślenia oraz umiejętności weryfikacji wiarygodności informacji. W szerszej perspektywie projekt ma przyczynić się do budowania społecznego wymiaru odporności na fake newsy oraz kultury prowadzenia dyskusji internetowych i racjonalnej argumentacji.

„Fake off” zakłada wyposażenie młodych ludzi w kompetencje potrzebne do sprawnego poruszania się w internetowym gąszczu informacji, trafnego oceniania ich rzetelności oraz podejmowania racjonalnych decyzji. W ramach projektu uczestnicy będą w sposób asynchroniczny wykonywać zadania argumentacyjne. Ich praca będzie wspierana przez mentorów (filozofki i filozofów), którzy podczas indywidualnych spotkań będą służyli pomocą w zakresie argumentacyjnego obalania fake newsów. W projekcie przewidziano również webinary oraz grupowe spotkania (zarówno online jak i stacjonarne), które pozwolą uczestnikom wymienić się swoimi doświadczeniami, podyskutować oraz w grupach zastanowić się nad przedstawionymi przez prowadzących zagadnieniami. Za aktywną pracę w projekcie i rozwiązanie określonej ilości zadań uczestnicy otrzymają cyfrowe odznaki w standardzie Open Badges potwierdzające nabycie uzyskanych w toku projektu kompetencji.

Informacja o projekcie jest dostępna na stronie internetowej fundacji: https://www.optimumpareto.com/fake-off
Zapisy prowadzone są pod linkiem: https://form.typeform.com/to/DGNR0pPF

Na zdjęciu plakat promujący projekt.