Konkurs „Co robi geofizyk?”

Celem konkursu organizowanego przez Instytut Geofizyki PAN w ramach projektu „Fascynująca Ziemia” jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu dotyczącego pracy naukowców z dziedziny geofizyki i przesłanie go do 4 maja 2023 r. Film może dotyczyć w szczególności zagadnień z zakresu fizyki atmosfery, sejsmicznych badań litosfery, geofizyki teoretycznej, hydrologii i hydrodynamiki, magnetyzmu ziemskiego, badań polarnych i morskich.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy indywidualni lub grupy dwuosobowe. Zgłoszenia większych grup nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel przez formularz online.

Nagrodą główną w konkursie jest udział w 3-dniowym Obozie Naukowym do Instytutu Geofizyki PAN i obserwatoriów geofizycznych w Świdrze i Belsku, w którym weźmie udział maks. 6 zwycięzców, oraz do 10 wyróżnień.

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie: https://www.igf.edu.pl/konkurs.php.

Plakat promujący konkurs

Tags