Konkurs „Zostań ekonomistą”

Zapraszamy do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą” ogłoszonego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Walentego Pocztę. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół średnich, popularyzowanie wśród nich wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej oraz zachęcanie uczestników konkursu do podjęcia studiów ekonomicznych.
Laureaci konkursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz harmonogram Konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału:
https://wes.up.poznan.pl/pl/content/konkurs-zosta%C5%84-ekonomist%C4%85
Formularz zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami jest zawarty w regulaminie Konkursu.

Na zdjęciu plakat promujący konkurs.

Tags