Nowy kierunek studiów

Z przyjemnością informujemy, że Senat UAM wyraził zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów inżynierskich Hydrologia, meteorologia i klimatologia. Powyższe studia będą realizowane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (ok. 30% godzin realizowanych w formie hybrydowej). Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Informacje dostępne są również na stronie Wydziału: https://wngig.amu.edu.pl/kandydaci/studia-i-stopnia-inzynierskie/hydrologia,-meteorologia-i-klimatologia.

Ulotka informacyjna