Czwartoklasiści zakończyli rok szkolny

Cztery lata minęły jak jeden dzień i oto ci, którzy niedawno stawiali swe pierwsze kroki w murach na Smolnej, kończą już edukację w Zamoyskim. Wszyscy odebrali dziś świadectwa ukończenia szkoły i za kilka dni przystąpią do egzaminu maturalnego. Nie zabrakło świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych i dyplomów – za wyniki w nauce, ale też za inne aktywności: pracę w samorządzie uczniowskim, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, udział w zespole muzycznym, pomoc przy organizacji FAZY, działalność w wolontariacie, sukcesy sportowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy za Was kciuki na maturze!

W uroczystości, zgodnie z tradycją, brali też udział Zamoyszczacy, którzy świadectwa ukończenia szkoły odbierali 50 lat temu. Ich reprezentant, w pięćdziesięciolecie swej matury, wbił kolejny ćwiek w pamiątkową hetmańską buławę. Ani się nie obejrzymy, jak i Wy, nasi najmłodsi absolwenci przybędziecie tu świętować okrągłą rocznicę swego egzaminu dojrzałości.

Tags