Licealista na staż!

Zapraszamy Was do udziału w płatnym, letnim stażu organizowanym przez międzynarodową kancelarię prawną Osborne Clarke i kancelarię podatkową MDDP. Staż głównie kierowany jest do uczniów klas III, ale uczniowie innych klas są również zaproszeni do wysyłania zgłoszeń. Jest to świetny dodatek do CV dla tych, którzy rozważają studia prawnicze i nie tylko!

Najważniejsze informacje:

– Warunkiem przyjęcia na staż jest średnia ocen z ostatniego semestru, która powinna wynosić min. 4,5 oraz napisanie listu motywacyjnego argumentującego chęć podjęcia stażu.

– Staż prowadzony będzie w terminie od 3 lipca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.

– Na aplikacje osób kandydujących na staż oczekujemy do 15 maja 2023 r.

– Zgłoszenia i pytania proszę kierować na adres: joanna.karwowska@mddp.pl

– MDDP oraz Osborne Clarke deklarują gotowość przyjęcia na staż w skali roku dwóch licealistów, ale w przypadku wysokiego poziomu zgłoszeń liczba ta może wzrosnąć.

– Staż będzie odbywać się na podstawie podpisywanych przez Strony umów określających szczegółowe zobowiązania stron oraz warunki odbywania stażu.

Na zdjęciu plakat promujący ofertę.

Tags