Program „Indeks Start2Star”

Trwa rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star.

Indeks Start2Star jest programem stypendialnym kierowanym do najzdolniejszych i najaktywniejszych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy pragną rozpocząć studia na polskiej uczelni.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
– być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
– uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0;
– wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat;
– uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym;
– mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Jak co roku, wyłonimy kilkunastu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie na cały okres studiów (I i II stopnia).

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://fundacjajlc.pl/start2star/.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/IndeksStart2Star.

Na zdjęciu logo programu.
Tags