Rok 2023/2024 rozpoczęty!

4 września naukę w naszym liceum rozpoczęli uczniowie ośmiu klas pierwszych. Podczas krótkich spotkań w auli szkoły zostali oni serdecznie powitani przez panią dyrektor, przedstawicieli Stowarzyszenia Wychowanków oraz swoich wychowawców, a następnie udali się do klas, by tam dowiedzieć się nieco więcej o zamoyskiej codzienności. Najmłodsi Zamoyszczacy musieli też podjąć pierwsze w nowej szkole wyzwanie intelektualne – napisali testy poziomujące z języków obcych. Z radością powrócili też w szkolne mury uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych.

Wszystkim Zamoyszczakom, a także nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy dobrego roku oraz owocnej nauki i pracy.

Na zdjęciu uczniowie siedzą na krzesłach w auli, a pani dyrektor przemawia z mównicy.