Turniej Młodych Fizyków

Klub Naukowy Fenix prowadzi nabór do drużyny Turnieju Młodych Fizyków.

Turniej stanowi wyjątkową konkurencję, która umożliwia uczniom prowadzenie autentycznych badań naukowych oraz rozwijanie swojej wiedzy w zakresie matematyki i fizyki. Nasz klub od wielu lat skutecznie przygotowuje do tej rywalizacji zespoły, które zdobywają wysokie miejsca w zawodach międzynarodowych. Więcej informacji poniżej:

Broszura informacyjna TMF

Tags