Europejski Dzień Języków

26 września obchodzony jest, z inicjatywy Rady Europy, Europejski Dzień Języków. Wydarzenie promuje różnorodność językową, jako część dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, i wielojęzyczność, jako służącą porozumieniu międzykulturowemu.

Poczytaj na stronie: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

Tags