Pierwszaki ślubowały przy sztandarze

12 października 2023 r. odbyła się uroczystość ślubowania. Do grona Zamoyszczaków oficjalnie dołączyła młodzież aż ośmiu klas pierwszych. W murach auli, jak co roku, w obecności dyrekcji i grona pedagogicznego zabrzmiały piękne słowa ślubowania:
My, uczniowie klas pierwszych XVIII Liceum imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie,
ślubujemy
wypełniać rzetelnie swój obywatelski obowiązek nauki i pracy
dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubujemy
wierność najlepszym tradycjom narodu
idei patriotyzmu i humanizmu.
Przyrzekamy
przestrzegać zasad tolerancji w stosunkach międzyludzkich
zgodnie z ideałami wychowawczymi i tradycją naszej
szkoły.

Najmłodsi Zamoyszczacy, życzymy Wam, by lata spędzone w murach Zamoyskiego pozwoliły Wam zdobyć wiedzę i zyskać nowe umiejętności, a także nawiązać przyjaźnie i rozwinąć zainteresowania.

Tags