Program ADAMED SmartUP

Od 1 września trwa rekrutacja do nowej edycji programu ADAMED SmartUP. Program wspiera uczniów w wieku 14-18 lat, którzy interesują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. 50 osób, które najlepiej poradzą sobie w procesie rekrutacji zostanie zaproszonych na innowacyjny obóz naukowy. Najlepsza 10-tka uczestników otrzyma roczny pakiet indywidualnego wsparcia. Następnie 3 z nich zostanie uhonorowanych stypendium w wysokości 40 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dalszy rozwój naukowy.

Pierwszym etapem rekrutacji jest gra naukowa online, w której do 15 stycznia 2023 roku można wziąć udział na stronie www.adamedsmartup.pl. Uczestnicy zdobywają w niej punkty wykazując się krytycznym myśleniem i umiejętnością wyciągania wniosków. Do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni Ci, którzy osiągną najlepsze wyniki.

Fundacja Adamed od 2014 roku wspiera uczniów w rozwoju naukowym. Prowadzi działania popularyzujące naukę, organizuje bezpłatne warsztaty, a co roku zaprasza do wzięcia udziału w programie stypendialnym. Do dotychczasowych ośmiu edycji zarejestrowało się prawie 60 tys. osób, spośród których 400 wzięło udział w obozach naukowych.

Tags