Zapraszamy do lektury „Gońca Zamoyskiego”

Redakcja gazety szkolnej „Goniec Zamoyski” serdecznie zaprasza do lektury pierwszego numeru w tym roku szkolnym!

Goniec Zamoyski, wrzesień-październik 2023 r.

Tags