Zwiedzajmy małe muzea!

Zapraszamy do korzystania z ciekawego portalu internetowego Księga Małych Muzeów. Można tam znaleźć 100 sfilmowanych i opisanych nieoczywistych i ciekawych placówek muzealnych, a także interesujące szczegółowe opracowanie pt. „Dydaktyczne aspekty działań pozaszkolnych w okresie wychodzenia społeczeństw z pandemii”.

Księga Małych Muzeów

Tags