Poszerzamy horyzonty

W dniach 8 i 13 listopada Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (SIM PCK) przeprowadziła w klasach pierwszych w ramach EDB pogadankę dotyczącą historii powstania najstarszej organizacji humanitarnej. Przedstawiono siedem zasad, którymi nadal Czerwony Krzyż się kieruje oraz działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem spotkania było również zachęcenie młodzieży do pomagania jako efektywnej formy spędzania czasu, poszerzania znajomości, rozwoju, satysfakcji.

Na zdjęciu uczniowie podczas pogadanki.

Tags