Mały zwierzyniec literacki

21 listopada uczniowie uczący się języka francuskiego z klas III A oraz III F wzięli udział w wykładzie zdalnym zatytułowanym „Mały zwierzyniec literacki”.

W czasie wykładu dr Anna Opiela z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała o roli zwierząt w literaturze francuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury XIX wieku oraz odpowiedziała na pytania, czy można analizować literaturę francuską przez pryzmat obecnych w niej zwierząt, czemu służy zabieg antropomorfizacji zwierząt w tekstach literackich oraz u których pisarzy zauważyć można wrażliwość na los zwierząt.

Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład!

Na zdjęciu uczniowie podczas słuchania wykładu.

Tags