Aplikuj do programu ADAMED SmartUP

Jest to program edukacyjny i konkurs stypendialny skierowany do uczniów w wieku 14–19 lat, zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Uczestnicy mają szansę na udział w obozie naukowym oraz otrzymanie wsparcia merytorycznego i stypendium naukowego. Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem:

https://www.eurodesk.pl/granty/adamed-smartup

Tags