Konkurs Geoinformatyczny

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej organizuje kolejną edycję ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego, którego celem jest wyłonienie uczniów szkół średnich uzdolnionych w zakresie informatyki oraz zainteresowanych jej zastosowaniami geoinformacyjnymi takimi jak: projektowanie i tworzenie innowacyjnych map internetowych, baz danych geoprzestrzennych, mobilnych aplikacji nawigacyjnych, aplikacji wspomagających analizy zdjęć satelitarnych i lotniczych
oraz analizy geograficzne.

Laureaci Konkursu Geoinformatycznego mogą otrzymać indeks na studia inżynierskie pierwszego stopnia na Wydziale Geodezji i Kartografii na kierunku Geoinformatyka, a finaliści na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne konkursu zapewniają dwie duże firmy geoinformatyczne: Globema i ESRI Polska. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Aby wziąć udział w Eliminacjach Konkursu należy wypełnić formularz rejestracji uczestnika, który będzie dostępny w dniach od 18 stycznia do 8 lutego 2024 r. Regulamin oraz bieżące informacje dotyczące każdej edycji Konkursu publikowane są na stronie internetowej: https://www.geoinformatyka.gik.pw.edu.pl.

Na zdjęciu plakat promujący konkurs.

Tags