Konkurs BL4S 2024

Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie Beamline for Schools (BL4S 2024) na eksperymenty fizyczne, które mają być przeprowadzone w laboratorium CERN pod Genewą w Szwajcarii oraz w DESY w Hamburgu (Niemcy). Polega on na przygotowaniu przez uczniów projektu eksperymentu wykorzystującego wiązkę cząstek. Nagrodą za trzy najlepsze projekty są wyjazdy zwycięskich zespołów z opiekunem do Szwajcarii lub Niemiec (na koszt odpowiedniego laboratorium) i zrealizowanie swojego pomysłu. Są też przewidziane drobne nagrody dla zespołów zakwalifikowanych do ostatniego etapu konkursu.

Niezależnie od wyniku konkursu, uczniowie uczestniczący w nim mają w czasie przygotowań okazję do zapoznania się z fizyką cząstek elementarnych. W dołączonym pliku są dodatkowe wskazówki dotyczące wyboru tematu eksperymentu.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu jest umieszczonych na stronie: https://beamlineforschools.cern/

Dodatkowe wskazówki dla osób zainteresowanych konkursem

Tags