Nabór wniosków do projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych”

13 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 rozpoczął się nabór wniosków do projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych”, realizowanego na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego w roku szkolnym 2023/2024.

Rejestracja wniosków na stronie internetowej https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ będzie aktywna w terminie od 13 lutego do 21 lutego 2024 roku. Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 6 marca 2024 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów
uzdolnionych, który jest załączony poniżej.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zdolni (średnia ocen minimum 5,0) pochodzący z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny 2023/2024 nie przekracza kwoty 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dochód członka rodziny ucznia oznacza przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przypadający na członka rodziny ucznia, w tym ucznia, uzyskany w 2022 roku. 

Regulamin

Tags