Szachorezada – napisz o szachach!

Zachęcamy do zapoznania się z konkursem Szachorezada – na najciekawszą pracę literacką lub plastyczną o tematyce szachowej i nawiązującej do symboliki lokalnej:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/szachorezada-i-konkurs-dla-uczniow-o-tematyce-szachowej
https://www.facebook.com/people/WARS-i-SAWA/100057369945322/

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczestniczący w prowadzonych w szkole zajęciach szachowych, w tym dotychczasowi i obecni uczestnicy projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” – „WARS i SAWA grają w szachy”.
Konkurs ma charakter ogólnopolski, z kategorią warszawską. Organizatorami konkursu są m.st. Warszawa oraz Polski Związek Szachowy.

Zgłoszenia są przyjmowane do 17 kwietnia:

1. w wersji elektronicznej na adres: warsisawa.szachy@eduwarszawa.pl<mailto:warsisawa.szachy@eduwarszawa.pl>

2. oraz w wersji papierowej (tu wyłącznie zbiorcze zgłoszenie oraz oryginał prac plastycznych): w zaklejonej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), ul. Stara 4; 00-231 Warszawa.