Odwiedziliśmy Wydział Neofilologii

11 marca klasa IV E miała okazję uczestniczyć w Dniu Otwartym Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku spotkania wystąpił Dziekan Wydziału Neofilologii prof. ucz. dr hab. Robert Małecki, który przywitał zebranych i krótko wyjaśnił, dlaczego warto studiować na Neofilologii. Następnie głos zabrała Prodziekan ds.studenckich dr hab. Monika Kostro, która oprowadziła wirtualnie uczniów po wydziale i przedstawiła jego funkcjonowanie.

Po przerwie kawowej młodzież uczestniczyła w wykładzie w języku angielskim, który wygłosiła dr hab. Maria Błaszkiewicz: The Dreamers Tale, or a true meaning of the term English Studies. Następnie miały miejsce zajęcia w grupach, przygotowane przez wykładowców różnych instytutów językowych. Dr Nina Oborska z Instytutu Germanistyki przedstawiła prezentację Deutschland is a state of mind, a prof. ucz. dr hab. Katarzyna Mikulska i dr Katarzyna Szoblik z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich poprowadziły wykład Z zaświatów do ziemi obiecanej: wędrówka Azteków opisana w Kodeksie Boturini. Instytut Romanistyki przygotował wykłady poprowadzone przez prof. ucz. de hab. Macieja Smuka W sidłach pułapek myślenia i prof. ucz. dr hab. Judytę Zbierską-Mościcką Czy literatura może uratować planetę?

Tego dnia uczniowie klasy IV E mogli poczuć się jak studenci UW i wziąć udział w bardzo ciekawych spotkaniach, podyskutować z wykładowcami oraz przedstawić własny punkt widzenia. To była bardzo udana wizyta!

Na zdjęciu uczniowie w auli podczas wykładu.

Tags