Na zdjęciu młodzież wita się z Dyrektorem Cyklotronu.
Cyklotron ma już 30 lat!

8 kwietnia  delegacja uczniów z naszej szkoły pod opieką p. Michała Feigla miała zaszczyt uczestniczyć w pierwszym dniu obchodów 30. rocznicy uzyskania pierwszej wiązki jonów z Warszawskiego Cyklotronu. Uroczysta sesja jubileuszowa poprowadzona została przez dr Pawła J. Napiorkowskiego, który powitawszy gości z kraju i z zagranicy, w tym prof. Marię Mrówczyńską (MNiSW) oraz prof. Alojzego […]

Na zdjęciu uczniowie w auli podczas wykładu.
Odwiedziliśmy Wydział Neofilologii

11 marca klasa IV E miała okazję uczestniczyć w Dniu Otwartym Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku spotkania wystąpił Dziekan Wydziału Neofilologii prof. ucz. dr hab. Robert Małecki, który przywitał zebranych i krótko wyjaśnił, dlaczego warto studiować na Neofilologii. Następnie głos zabrała Prodziekan ds.studenckich dr hab. Monika Kostro, która oprowadziła wirtualnie uczniów po wydziale i […]

Na zdjęciu dyrekcja, władze uczelni oraz uczniowie podczas wspólnego spotkania przy okazji podpisywania umowy patronackiej.
Klasy akademickie SGH w Zamoyskim

Po kilku latach przerwy ponownie nawiązaliśmy współpracę z SGH. Klasy matematyczno-geograficzne naszego liceum zostały objęte patronatem Szkoły Głównej Handlowej w ramach projektu Klasa akademicka SGH. Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim. Młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na uczelni, […]

Na zdjęciu smog nad miastem.
Wykład „Jakość powietrza w pomieszczeniach”

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza w ramach umowy patronackiej na wykłady otwarte, na które uczniowie będą mogli uczęszczać wraz ze studentami wydziału. Pierwszym z cyklu jest wykład “Jakość powietrza w pomieszczeniach“, realizowany na studiach magisterskich kierunku: Inżynieria Środowiska, na specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo Wentylacja. Termin wykładu: 20 lutego 2024 r., 14:15-16:00. Wykład […]

Na zdjęciu reprezentanci stron podpisujących porozumienie o współpracy.
Kolejny patronat wyższej uczelni nad naszą szkołą

8 stycznia 2024 r. zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, który reprezentował dr hab. inż. Paweł Popielski, profesor uczelni, dziekan WIBHiIŚ PW, a naszym Liceum, reprezentowanym przez panią Dyrektor Monikę Owczarek. Szkoła została objęta patronatem tegoż wydziału, a obszar współpracy dotyczy organizacji zajęć i warsztatów, przeprowadzania wspólnych projektów […]

Na zdjęciu dyrektorka Szkoły i dziekan Wydziału Neofilologii.
Zamoyski pod patronatem Wydziału Neofilologii UW

Na mocy umowy podpisanej 19 grudnia 2023 r. między panią dyrektor Moniką Owczarek a dziekanem Wydziału Neofilologii panem prof. ucz. dr. hab. Robertem Małeckim nasze liceum zostało objęte patronatem tegoż wydziału. W ramach patronatu gościć będziemy w szkole studentów i doktorantów neofilologii, a nasi uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach i warsztatach na […]

Na zdjęciach młodzież podczas zajęć laboratoryjnych na Wydziale Farmacji.
Odwiedziliśmy Wydział Farmaceutyczny

19 września klasa IV D odwiedziła Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie na temat biotechnologii roślin oraz wykonali doświadczenia związane z miareczkową analizą ilościową oraz identyfikacją substancji czynnych w lekach. Po zajęciach nie mogło zabraknąć rozmowy ze studentami. (Ola z klasy IV C)

Na zdjęciu prelegenci podczas wykładu oraz uczniowie siedzący w ławkach w auli.
Zostań studentem prawa

20 marca w ramach patronatu Wydziału Prawa i Administracji UW, którym objęte są klasy humanistyczne naszego liceum, odbył się wykład profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego. W spotkaniu zatytułowanym „Co dalej po maturze” uczestniczyły klasy III E i IV E. Uczniowie poznali zasady rekrutacji na studia prawnicze oraz ramowy plan zajęć poszczególnych lat. Ciekawostki […]

Na zdjęciu grupa uczniów stoi przed stojącym tyłem wykładowcą.
Klasa IV B odwiedziła ŚLCJ

W poniedziałek 26 września klasa IV B wraz z panem Michałem Feiglem udała się na wycieczkę do Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie. Uczniowie, oprowadzeni po obiekcie przez pana profesora Pawła Napiorkowskiego, mieli możliwość dokładnie zwiedzić cyklotron i dowiedzieć się, na czym polega praca naukowców w laboratorium. Młodzież obejrzała też prezentację na temat energetyki jądrowej […]