Już 6 kwietnia Dzień Otwarty UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 6 kwietnia 2024 roku w bud. 21 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3. Podczas wydarzenia kandydaci będą mogli wziąć udział w licznych lekcjach pokazowych, powtórkach maturalnych, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych, które poprowadzą naukowcy z UKSW. Na młocińskim kampusie w Auditorium Maximum zaprezentują się wszystkie wydziały, jednostki uniwersyteckie, organizacje studenckie oraz koła naukowe. Przewidziane są także spotkania z władzami Uczelni oraz samorządem studentów i doktorantów. W programie zaplanowano także zwiedzanie kampusu, sal wykładowych i laboratoriów oraz wiele innych atrakcji.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to uczelnia publiczna znajdująca się w Warszawie. Na 12 wydziałach rozmieszczonych na 3 kampusach uczy się dziś 11 000 studentów. Kształcenie odbywa się tu na ponad 100 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia.

Więcej informacji o Dniu Otwartym: https://dzienotwarty.uksw.edu.pl/
Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/1tMKaVCOh