Współpraca XVIII LO im. Jana Zamoyskiego z Fundacją „Spełnienie Dziecięcych Marzeń”

Na mocy porozumienia między naszym Liceum a Fundacją „Spełnienie Dziecięcych Marzeń”, mamy możliwość zbierania środków na rzecz naszej szkoły. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie, udział uczniów w bezpłatnych projektach i warsztatach (np. przygotowanie do olimpiad z przedsiębiorczości, ekonomii, zajęć programowania), a także finansowanie lub współfinansowanie projektów zgłoszonych przez uczniów.

Darowizny lub inne wpłaty na rzecz naszej szkoły mogą być dokonywane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne do marca 2025 roku.

Fundacja „Spełnienie Dziecięcych Marzeń” udostępniła specjalne subkonto, prowadzone przez bank na rzecz Fundacji, do wpłat przeznaczonych dla naszego liceum. Ważne jest, aby podczas dokonywania wpłat koniecznie wpisać „DAROWIZNA”, co pozwoli darczyńcy odliczyć wpłatę od podatku.

Serdecznie zachęcamy do dokonywania wpłat na rzecz naszej szkoły na numer konta: PL 50 1160 2202 0000 0006 0604 2615, podając numer ewidencyjny: RBF00224LO018.