Nasza szkoła bierze udział w programie „Jesteśmy uważni”

W odpowiedzi na stale rosnącą skalę kryzysów życiowych, w tym psychicznych, tendencji do samookaleczeń i samobójstw wśród młodzieży, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00 -217 Warszawa tel. 22 628-07-12) przygotowało program psychoprofilaktyki kryzysów psychicznych młodzieży „Jesteśmy Uważni” dedykowany szkołom średnim w Warszawie Śródmieściu. Program będzie realizowany przez zatrudnione w Centrum Pomocy Społecznej konsultantki ds. poradnictwa specjalistycznego w obszarze suicydologii:

Nasze Liceum weźmie udział w 5 modułach programu, których tematyka skupiona jest wokół aktualnych kryzysów psychicznych nastolatków. Ich różnorodność dotyczy niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności adresowanych do całej społeczności szkolnej: nastolatków, ich rodziców i opiekunów oraz kadry pedagogicznej i specjalistów pracujących w szkołach.

Moduł 1: Psychoprofilaktyka samobójstw i samookaleczeń u dzieci i młodzieży – webinar dla kadry pedagogicznej.
Nauczyciele podczas webinaru zdobędą wiedzę nt. autoagresji u młodzieży, sygnałów pomagających ją rozpoznać oraz sposobów bezpiecznej i skutecznej interwencji. Dostaną szczegółowe instrukcje jak rozmawiać z uczniem w kryzysie, a czego się wystrzegać oraz jak zadbać o całą klasę w sytuacji kryzysu suicydalnego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zjawiska. Poznają zadania rady pedagogicznej w sytuacji kryzysu suicydalnego i szczegółowe wskazówki, jak krok po kroku je realizować. Spotkanie kończy się zaproszeniem do konsultacji indywidualnych ze specjalistkami poradnictwa w zakresie przeciwdziałania kryzysom suicydalnym w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście.

Moduł 2: Postwencja w szkole – działania w sytuacji kryzysu suicydalnego.- webinar dla dyrekcji szkół, specjalistów – psychologów i pedagogów oraz kadry pedagogicznej zainteresowanej uczestnictwem w zespole interwencji kryzysowej.
Uczestnicy dowiedzą się, jakie znaczenie ma powołanie wewnętrznego merytorycznego zespołu kryzysowego, jakiego wsparcia można i należy oczekiwać od instytucji i specjalistów spoza środowiska szkolnego. Kadra otrzyma wiedzę i wskazówki praktyczne, jakie działania krótko – i długoterminowe należy podjąć, żeby zaopiekowana była cała społeczność szkolna.

Moduł 3: Psychoprofilaktyka samobójstw i samookaleczeń u dzieci i młodzieży- webinar dla rodziców. Webinar wyposaży rodziców w wiedzę o zasadach i formach wspierania dziecka w kryzysie, a także o metodach przeciwdziałania. Uczula opiekunów na sygnały, których nie powinni przeoczyć oraz daje rzetelną wiedzę o tym, co rodzic powinien z nimi zrobić. Rodzice zgłębią wiedzę o niespecyficznych symptomach nastoletniej depresji oraz o cyklu samobójczym. Spotkanie kończy się zaproszeniem do konsultacji indywidualnych ze specjalistkami poradnictwa w zakresie przeciwdziałania kryzysom suicydalnym śródmiejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

Moduł 4: Jak wesprzeć dziecko po próbie samobójczej w powrocie do szkoły – webinar dla rodziców. Rodzice dostaną merytoryczne wsparcie w zakresie pomocy dziecku w powrocie do szkoły po kryzysie suicydalnym. Pogłębią wiedzę o uczuciach i konfliktach wewnętrznych, jakie mogą towarzyszyć w tej sytuacji dziecku oraz sposobach pomocy mu w zmierzeniu się z tym wyzwaniem. Dostaną zarówno ważne wskazówki, jak działać a czego unikać, jak i przykładowe scenariusze rozmowy z nastolatkiem. Spotkanie kończy się zaproszeniem do konsultacji indywidualnych ze specjalistkami poradnictwa w zakresie przeciwdziałania kryzysom suicydalnym śródmiejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

Założenia modułów 1-4:
Webinary odbywają się w formie on-line, co czyni rozpowszechnianą wiedzę bardziej dostępną, ich celem jest szeroko rozumiana psychoedukacja i zapobieganie autoagresji wśród młodzieży.

Moduł 5: Indywidualne konsultacyjne dla rodziców tych nastolatków, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi, np. doświadczają depresji, samookaleczają się, towarzyszą im myśli samobójcze lub są po próbach samobójczych.

Terminy realizacji poszczególnych modułów zostaną podane po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

Na zdjęciu plakat promujący program.