Projekt CEMS Chance

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXV edycji projektu CEMS Chance – inicjatywy społecznej, która ma na celu wszechstronny rozwój młodzieży w wieku od 14 do 16 lat. Projekt jest skierowany do młodych osób, które mogą napotykać różnorodne trudności życiowe i osób, które nie mają takich szans na rozwój jak ich rówieśnicy.

CEMS Chance stanowi niepowtarzalną szansę dla młodzieży na odkrycie ich potencjału oraz osobistego rozwoju. Co roku wybieramy 30 utalentowanych młodych ludzi, w wieku 14-16 lat, którzy biorą udział w naszym autorskim programie mentoringowym oraz 4-dniowej konferencji w Warszawie. Podczas konferencji uczestnicy mają okazję bliżej poznać naszą stolicę, spotkać inspirujące osobistości na warsztatach i prelekcjach oraz korzystać z warszawskich atrakcji kulturalnych.

Kluczowym punktem programu CEMS Chance jest tworzenie przez uczestników ich własnych koncepcji projektów społecznych pod okiem opiekunów. Najlepsze projekty mogą otrzymać wsparcie finansowe od organizatorów i zostać zrealizowane. Uczestnictwo w projekcie jest zupełnie darmowe – wszystkie koszty związane z noclegami i żywnością są pokryte przez naszych sponsorów i partnerów. CEMS Chance ma charakter non-profit.

Misją CEMS Chance jest zachęcenie i wsparcie młodej osoby do podjęcia działań w kierunku samorozwoju, poszerzania perspektyw, odwagi do poszukiwania własnej drogi życiowej oraz kształtowania osobowości poprzez promowanie otwartości, inspirację i stawianie przed nią różnorodnych wyzwań.

Uczniowie mogą ubiegać się o uczestnictwo poprzez wypełnienie poniższego formularza:

https://forms.gle/Kuj1WLAAC3iMa5Qk6

Formularz zgłoszeniowy będzie otwarty do 16 kwietnia.

Tags