82 kg mąki i inne produkty spożywcze przekazane potrzebującym

Informujemy, że zebrane w czasie wielkanocnej zbiórki żywności produkty spożywcze trafiły do Ojców Barnabitów oraz Ojców Kapucynów, którzy wspomagają osoby w kryzysie bezdomności. Bardzo dziękujemy zaangażowanym klasom!

Na zdjęciu zakonnik wraz z przekazanymi przez nasza szkołę darami.

Tags