Administracja Zarządcza na Politechnice Warszawskiej

Zachęcamy do podjęcia studiów na Politechnice Warszawskiej na kierunku Administracja Zarządcza.

Uniwersytecki profil kształcenia, realizowany na studiach prowadzonych na najlepszej Uczelni Technicznej w Polsce, skierowany jest do studentów, dla których wyzwaniem jest chęć poznania aspektów prawnych i społecznych w otoczeniu innowacji oraz dynamicznie rozwijających się technologii.

Naszym głównym celem, który stawiamy przed sobą podczas kształcenia na kierunku Administracja zarządcza, jest przygotowanie nowoczesnych specjalistów, którzy będą umiejętnie zarządzać i wykonywać zadania, wykorzystując wiedzę prawną, ekonomiczną i socjologiczną, wspierając się nowoczesnymi technologiami.

Prowadzimy aktywną współpracę z Uczelniami w wielu krajach europejskich, umożliwiając naszym studentom udział w wymianach studenckich w ramach programu Erasmus+ oraz kształcenie w ramach programów ENHANCE Alliance.

Dla naszych studentów staramy się zapewniać najlepsze warunki studiowania (stypendia, akademiki, wsparcie specjalistów itp.), pozwalające efektywnie przejść przez studia, odkrywać indywidualne ścieżki rozwoju a także własne zainteresowania oraz pasje. Na naszej Uczelni funkcjonuje ponad 150 studenckich kół naukowych i organizacji studenckich, w tym aktywnie działające na Wydziale koło naukowe VIS LEGIS oraz Studenckie Koło Nauk Społecznych „De Facto”.

Strona naszego Wydziału: https://www.ans.pw.edu.pl/

Tags