Perspektywy 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie jest wśród 200 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokszałcących PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

www.licea.perspektywy.pl