Kurs w Wiedniu

Kurs językowo-metodyczny w szkole ActiLingua w Wiedniu rozpoczął się 4 lipca 2022 r. Bierze w nim udział 10-osobowa grupa nauczycieli z Węgier, Czech, Słowacji, Chorwacji i Polski. Zajęcia przedpołudniowe w pierwszym tygodniu pobytu mają formę prezentacji i warsztatów, pokazujących zastosowanie różnego rodzaju aktywności, gier i zabaw językowych, uatrakcyjniających proces uczenia języka niemieckiego. Są to aktywności, które można stosować ćwicząc wszystkie sprawności językowe, zarówno mówienie, jak i pisanie oraz wymowę i różne zagadnienia gramatyczne na wszystkich poziomach od A1 do C1. Analizujemy też różne podręczniki oraz materiały dostępne online do nauki języka niemieckiego, oceniając ich przydatność i możliwości wykorzystania. Na zajęciach otrzymujemy również wiedzę o specyfice języka niemieckiego w Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem Wiednia oraz informacje krajoznawcze o samej Austrii. Po południu intensywnie zwiedzamy Wiedeń i jego muzea. W sobotę jedziemy do Salzburga.

W drugim tygodniu kursu w Wiedniu zmienił się prowadzący zajęcia, zmieniła się też nieco tematyka zajęć. Tym razem poddaliśmy wspólnie analizie współczesne trendy w dydaktyce i metodyce nauczania języków obcych. Analizy teoretyczne powiązane zostały oczywiście z przykładami zastosowania w praktyce. Otrzymaliśmy wiele wskazówek, dotyczących różnych form realizacji materiału leksykalnego i gramatycznego, ćwicząc wszystkie sprawności językowe. Zajęcia w tym tygodniu poświęcone też były różnym formom nauczania online. Tu też otrzymaliśmy wiele ciekawych materiałów do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w pracy zdalnej.
Po południu niezmiennie zwiedzanie. Mój smartphone wysłał do mnie, zaniepokojony moją nadzwyczajną aktywnością, stwierdzając kolejny dzienny rekord przebytych kroków i kilometrów, stosowny komunikat! Naturhistorisches Museum, Kunsthistorisches Museum, Albertina, Belvedere, Schönbrunn – na zwiedzanie Wiednia i dwa tygodnie to za mało… (Hanna Mechlińska)

Na zdjęciu uczestniczki kursu podczas zajęć.

Tags