Kurs metodyczny w Brighton

Po bardzo późnym przybyciu na miejsce (ze względu na opóźnienie samolotu do Londynu jak również autobusu do Brighton) porozmawialiśmy krótko z gospodarzami i otrzymaliśmy pokoje. Następnego dnia przed 9:00 pojawiliśmy się na uczelni ELC (English Language Centre). Dzięki uprzejmości gospodarza nie musieliśmy korzystać z komunikacji miejskiej, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas. Na kurs Language, Methodology and Culture skierowanych zostało kilkunastu nauczycieli z różnych części świata. W mojej grupie mam 17 osób, z czego szóstka to Polacy. Są również nauczyciele ze Szwajcarii, Czech, Finlandii i Birmy.

Podczas zajęć uczymy się, jak efektywnie przekazywać wiedzę, opracowujemy projekty (SPRE), których cele określamy sami, a które wydają nam się perspektywiczne w procesie nauczania i analizujemy skuteczność proponowanych przez siebie rozwiązań w odniesieniu do różnych grup wiekowych i stopnia zaawansowania. Analizujemy też nauczanie jako proces ściśle związany z dostępnymi materiałami (EBT) i staramy się ułożyć optymalny scenariusz lekcji, który zainteresowałby możliwie najszersze grono odbiorców.

Zasadniczą część kursu stanowią zajęcia LMC (Language, Methodology and Culture), w trakcie których doskonalimy umiejętności językowe, poszerzamy wiedzę z zakresu kultury brytyjskiej, próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zmotywować ucznia do pracy oraz jak najefektywniej wypełnić lekcję, kiedy temat został bądź nie może zostać zrealizowany.

Dotychczas zorganizowano nam dwie wycieczki. Już w poniedziałek mieliśmy okazję przespacerować się dokoła Brighton, co pozwoliło nam dość szybko rozeznać się w topografii miasta. W sobotę zaś byliśmy w Londynie, co było dla mnie szczególnie ważne jako że wcześniej nie byłem w Wielkiej Brytanii. W niedzielę, już na własną rękę, udaliśmy się do Birling Gap, gdzie znajduje się kompleks malowniczych klifów, skąd wyruszyliśmy spacerkiem do Eastbourne. Warto też odnotować, ze mieliśmy możliwość obejrzeć wyścigi chartów.

W drugim tygodniu kontynuowaliśmy prace nad projektem SPRE (Situation, Puzzle, Response, Evaluation) koncentrując się przede wszystkim na trzecim i czwartym jego etapie. W celu właściwego i kompleksowego omówienia ewaluacji udostępniono nam zbiory szkoły. Naszym zadaniem było odnalezienie źródeł, które będą odnosiły się do omawianego przez nas problemu. Jeśli chodzi o inne zajęcia, kontynuowaliśmy poznawanie najbardziej efektywnych metod nauczania w oparciu o techniki EBT (Evidence Based Teaching), TBL (Task Based Learning), CCQ (Concept Checking Questions) oraz MBF (Meaning Before Form). Zajęcia były bardzo owocne, wykorzystaliśmy wiele pomocy naukowych poszerzając przy okazji wiedzę z historii Anglii, jak również doskonaląc warsztat językowy.

Podczas zajęć kulturowych Journey Sticks wykładowca poprosił nas o opuszczenie uczelni i odnalezienie wybranych miejsc, z których znane jest Brighton. Naszym zadaniem było dowiedzenie się o nich jak najwięcej od ludzi, których mijaliśmy. Poznaliśmy również najbardziej popularne angielskie media w kontekście poglądów, które prezentują i trudnej do osiągnięcia bezstronności. Poznaliśmy angielską scenę polityczną, a ostatnie wydarzenia skłoniły nas do refleksji na temat przyszłego premiera i długofalowych konsekwencji opuszczenia Unii Europejskiej.

Ostatniego dnia wygłosiliśmy prezentacje dotyczące przygotowanych projektów, a także podsumowaliśmy treści, których nauczyliśmy się podczas kursu. (Grzegorz Chyliński)

Na zdjęciu uczestnicy kursu stoją za stołem.

Tags