Fotorelacja z Erasmusa

Zakończenie projektu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej
„Obywatele Europy, obywatele świata – wielojęzyczność drogą do sukcesu”

XVIII LO im. Jana Zamoyskiego to szkoła, która od 25 lat jest w czołówce liceów warszawskich. „Zamoyski jak się o nas mówi w Warszawie, jest znany z nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Mamy grono utytułowanych laureatów i finalistów olimpiad w tym laureata prestiżowego Konkursu UE dla Młodych Naukowców. Potrzebowaliśmy jednak wsparcia w nauczaniu języków obcych, wzmocnienia działań wielojęzycznych oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów. Chcieliśmy dowiedzieć się, na czym polega fenomen brytyjskiej edukacji, co możemy czerpać od naszych niemieckich sąsiadów i dlaczego ukończenie niektórych francuskich szkół jest prawie równoznaczne z życiowym sukcesem. Chcieliśmy móc dyskutować, szukać rozwiązań, robić „burze mózgów” nie tylko wciąż w naszym gronie, ale i z nauczycielami z innych krajów.

Jednym z naszych celów było zorganizowanie różnych zajęć i aktywności dla uczniów, nie tylko po angielsku, ale i francusku i niemiecku. Chcieliśmy dać im możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych także z rodowitymi użytkownikami języka, zapraszając gości i realizując międzynarodowe projekty i wymiany. Angliści natomiast potrzebowali pogłębić osobiste bezpośrednie doświadczenia funkcjonowania w kulturze oraz języku, którego nauczają. Aby być wiarygodnymi dla uczniów, którzy obecnie dużo podróżują, chcieliśmy sami urealnić swoją wiedzę i poznać kraje, których języków uczymy. W obszarze współpracy europejskiej chcieliśmy też być w stanie pomóc uczniom w przygotowaniach do podjęcia nauki na uczelniach w całej Europie.

Zrealizowaliśmy wyjazdy 18 nauczycieli na metodyczne, specjalistyczne oraz językowe kursy zagraniczne. Wszystkie mobilności trwały 2 tygodnie i odbyły się w Anglii, Irlandii, Szkocji, Niemczech, Francji, Włoszech i na Malcie. W projekcie uczestniczyli nauczyciele wszystkich języków nauczanych w szkole (francuski, angielski, niemiecki, polski) oraz przedstawiciele nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz humanistycznych, z czego wynika, że efekty projektu objęły całe spektrum nauczania w naszej szkole.

Nauczyciele nauczyli się skuteczniej motywować uczniów poprzez lepsze rozpoznanie potrzeb oraz trafny dobór materiałów dydaktycznych. Nauczyli się korzystać z elementów nowoczesnych metod nauczania wprowadzonych podczas kursu takich jak: nauczanie przez projekty, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, nauczanie przez rozwiązywanie problemów wykorzystując jednocześnie techniki nauczania umiejętności krytycznego myślenia. Efektem kursów językowych podczas mobilności jak i stacjonarnych w Warszawie, które odbyły się w ramach wsparcia uczestników, jest podniesienie kompetencji językowych i społecznych. Wprowadzając coraz więcej elementów dwujęzyczności na lekcjach oraz wielojęzyczności na zajęciach dodatkowych kształcimy młodych obywateli świata.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wyjazdów szkoleniowych nauczycieli w ramach programu Erasmus+:

 

Tags