Kolejny patronat wyższej uczelni nad naszą szkołą

8 stycznia 2024 r. zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, który reprezentował dr hab. inż. Paweł Popielski, profesor uczelni, dziekan WIBHiIŚ PW, a naszym Liceum, reprezentowanym przez panią Dyrektor Monikę Owczarek. Szkoła została objęta patronatem tegoż wydziału, a obszar współpracy dotyczy organizacji zajęć i warsztatów, przeprowadzania wspólnych projektów dotyczących m.in ekologii oraz możliwości zdobycia indeksu Politechniki Warszawskiej.

Na zdjęciu reprezentanci stron podpisujących porozumienie o współpracy.
fot. dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof uczelni – prodziekan ds. Studenckich WIBHiIŚ PW
Tags