Klasy akademickie SGH w Zamoyskim

Po kilku latach przerwy ponownie nawiązaliśmy współpracę z SGH. Klasy matematyczno-geograficzne naszego liceum zostały objęte patronatem Szkoły Głównej Handlowej w ramach projektu Klasa akademicka SGH. Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim. Młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na uczelni, podejmowania współpracy ze studenckimi kołami naukowymi oraz korzystania z zasobów uczelnianej biblioteki. Także w budynku naszej szkoły będą organizowane wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników SGH. Szczególnie uzdolnieni uczniowie będą mogli zostać objęci indywidualnym tutoringiem.