Projekty europejskie

Zakończyliśmy projekt adresowany do nauczycieli: „Obywatele Europy, obywatele świata – wielojęzyczność drogą do sukcesu”.

 

Fotorelacja z Erasmusa

Kurs językowy w Dublinie

Kurs metodyczny na Malcie

Kurs w Dublinie

Kurs w Vichy

Kurs metodyczny w Brighton

Kurs we Florencji

Zamoyski w Oxfordzie

Kurs językowy w Brighton

Kurs w Barcelonie

Kurs metodyczny w Nicei

Kurs językowy w Londynie

Kurs w Wiedniu

Kurs w Cambridge

Kurs metodyczny na Malcie

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji” – nauczyciele rozwijali kompetencje dydaktyczne w ramach projektu „Trzy razy Europa – po angielsku, niemiecku i francusku – porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych”.

 

Kurs na Malcie

Kursy w Cambridge

Kurs językowy w Cambridge

Kurs w Vichy

Kurs językowy w Londynie

Kurs metodyczny w Londynie

Kurs informatyczny na Malcie

Kurs w Regensburg

Kurs w Montpellier

Kurs w Londynie

Kurs w Cambridge

Kurs językowy na Malcie

Kurs w Nicei

„Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego” – trzyletni projekt, w którym uczestniczyła młodzież z kilku krajów europejskich (wymiany krótko- i długoterminowe).

 

Podsumowanie projektu Erasmus

Erasmus w Salzburgu

Młodzieżowa wymiana międzynarodowa

Europejsko w Zamoyskim

Hiszpańska przygoda

Zimowa szwedzka przygoda

„Euroscola” – w ramach tego projektu młodzież uczestniczyła w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

 

Zjednoczeni w różnorodności

Zamoyszczacy w Parlamencie Europejskim

Jedziemy do Strasburga